تور مشهد

MaudeHorton045213 2017.09.16 19:37 조회 수 : 13

Mashhad is the second most populous city in Iran and capital of Razavi Khorasan Province. It is located in the northeast of the country, close to the borders of Turkmenistan and Afghanistan
تورهای مشهد آژانس چهارفصل همه روزه در چندین ساعت پروازی از تهران و سایر شهرهای بزرگ که به مشهد پرواز مستقیم دارند انجام میگیرد.
مسافران تور مشهد میتوانند نوع پرواز خود و همچنین ساعت رفت و برگشت خود را بر اساس ظرفیت پروازها به دلخواه انتخاب نمایند.
تورهای مشهد آژانس چهارفصل به صورت هوایی با پروازهای بویینگ و یا ایرباس و به صورت زمینی با قطارهای سیمرغ ، غزال و... برگزار میشود.

To check out more info on تور مشهد مهر look into our web site.